LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO NGHỀ

NHIẾP ẢNH VÀ ĐỒ HỌA

 

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra 1 lớp chuyên gia đầy đủ khả năng để tham gia vào thị trường thiết kế đầy cạnh tranh hiện nay.

Kiến Vàng không chỉ trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để đón đầu xu thế mà còn khuyến khích họ tham gia vào cuộc sống với đầy đủ những giá trị trí tuệ & thẩm mỹ.

Kiến Vàng định hình và thiết kế chương trình giảng dạy nhằm cung cấp cho thị trường nhân lực những nhà thiết kế trẻ và giỏi nhất.