KHÁCH HÀNG

 

 

 

 

 

 

"Chất lượng là sự đảm bảo tốt nhất

lòng trung thành của Khách Hàng"

 

 

                              (JACK WELCH - cựu Chủ tịch

                    kiêm Tổng giám đốc General Electric)