LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

GIA CÔNG CẮT LASER

 

Cắt laser trên các chất liệu phi kim loại, nhiều sáng tạo và ứng dụng trong các lĩnh vực trang trí.